Black Myth: Wukong đỉnh kout 2021

Người lính sói A: Có một số bình rượu ở đây.
Người lính sói A: Không biết có rượu trong đó không … Người
lính sói B: Dừng lại!
Người lính sói B: Chúng ta sẽ kết thúc như bữa ăn nhẹ của LingXuZi nếu chúng ta F cái này.
Người lính sói C: Này Cap, tôi tưởng tôi nghe thấy gì đó ở Mountain Gate Người
lính sói D: Hãy thư giãn, Chúng ta vẫn còn người anh lớn ở đây, Anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta.
Người lính sói D: Bất cứ ai thách thức anh ta đều tìm đến cái chết.
Thủ lĩnh tên cướp: Những người đàn ông đó không thể phát hiện ra bạn
Thủ lĩnh tên cướp: Nhưng bạn không thể lẻn qua tôi!
Sói trinh sát: Ôi cua! Có một tu sĩ mặt đầy lông lá xông vào!
Wolf Sabre Master: Bạn là ai …
Wolf Sabre Master: … dám làm phiền sự bình yên của tôi
 
 
. .. và học pháp từ tôi?
Wolf Sabre Master: … Âm thanh đó thế nào?
Wolf Saber Master: … Bạn … Bạn không thể là người mà Chúa của tôi nói đến …
Wolf Sabre Master: Người được chọn bởi số phận!
(Thì thầm từ dưới lòng đất): Này con khỉ nhỏ … bạn làm con quái vật ở đây giật mình …
(Thì thầm từ dưới lòng đất): Hãy mở to mắt nếu bạn đang đi trước
(Thì thầm từ dưới lòng đất): Lối này, con khỉ nhỏ
(Thì thầm từ dưới lòng đất ): Ở đây, ngay đây!
Thổ linh: Ta là thần của Hắc Phong núi này, ta đã đợi ngươi rất lâu.
Thổ linh: ….. rất giống ….
Thổ linh: Bạn chỉ giống anh ấy thôi.
Thổ thần: Đền thờ Phật Bà Quan Âm nằm phía trước
Thổ linh: Nơi đây từng đông đúc Thổ
linh: Thật là xấu hổ … Nếu không có ngọn lửa đó hàng chục năm trước.
Thổ linh: Họ đã xây dựng lại nó.
Thổ linh: Tuy nhiên, nếu niềm tin bị mất vào lửa …
Thổ linh: Việc sửa lại ngôi đền sẽ có ích lợi gì?
Thổ linh: Đứa nhỏ cần phải đi ngay bây giờ …
Thổ linh: Gặp tôi sau cây cầu phía trước
[Đền thờ Quan Âm]
Thổ thần: Im lặng … giữ yên lặng
Địa linh: Đừng đánh thức
Thần đất lớn Doggy: Người bạn ở sân sau, là bạn của Blackwind.
Thổ thần: Ai tự gọi mình là “Ling xu zi” Thổ
linh: Sức mạnh của nó ở trên cả của bạn … oh Cua!
Thổ linh: Bạn nên chạy cho cuộc sống khỉ của bạn trước khi quá muộn.
Thổ linh: Một khi vượt qua Cánh cửa đó, không có đường quay lại!
[Alpha Boss: LingXuZi]
(Từ ngữ sáng lên trên cây quyền trượng)
“Ru Yi Jin Gu Bang” (Golden Cudgel)
Wu Kong / Goku
Sau khi xương đã trắng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình về phía tây một lần nữa.
Chào mừng bạn đến với nhóm phát triển, Bạn nên truy cập trang web này:
 

Scroll to Top