Hướng dẫn chơi đấu trường chân lý cho người mới chơi

1. Cơ chế hoạt động của đấu trường chân lý2. Vàng và tức lợi3. Thu thập tướng giống nhau đế lên cấp sao4. Hợp thành trang bị5. Mức độ6. DRAFT ROUND7. Vị trí

gamethu gamethu